Zombie Shooter

OS: Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Me Windows NT
Memory: 256 MB
CPU: P3 800
Video: 32MB 3D Direct3D compatible video card

Gde je linija izme?u ivota i smrti? Koliko daleko ?e i?i nau?nici u nastojanju da saznaju ovo? Ljudski rod je opet u opas...