Santa's Gift Jump

OS: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me, Windows NT Memory: 128 MB CPU: P733

Badnje je ve?e i Boi? Bata je krenuo da kliza po zale?enom jezeru blizu svoje ku?e. Samo par minuta pre nego to treba da...