Navigatris

OS: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me, Windows NT Memory: 64 MB CPU: P3 400

Ukrcajte se na jedinstvenu meavinu slagalice i akcione igre dok pokuavate da dravate svoj brod na povrini tako to ?et...