Liong: The Lost Amulets

OS: Windows XP/Vista, CPU: 1.0 GHz, RAM: 512 MB, DirectX: 7.0, Hard Drive: 44 MB

Nekada davno, pet mudraca sa Orijenta je ?uvalo pet magi?nih amajlija. Ove amajlije su ?uvale pet prirodnih elemenata u ra...