Aveyond: Lord of Twilight

OS: Windows XP/Vista
CPU: 600 Mhz
RAM: 128 MB
DirectX: 6.0
Hard Drive: 72 MB

Mel je mlada uli?na lopovka, ali je sudbina sveta sada u njenim rukama. Ona je jedina koja moe da se bori protiv zlog vam...